Tarieven

Tarieven

 

Een indicatie van de te verwachten kosten hangt af van de aard van het probleem en om de ernst van de staat van uw gebit. Dit zal ik tijdens het consult met u bespreken. Is er toch een uitgebreide tandvleesbehandeling nodig, dan wordt voorafgaand altijd een begroting gemaakt zodat u niet voor financiële verrassingen komt te staan.

De kosten voor een behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullende tandheelkundepakket. Informeer bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. 

Voor mondhygiënisten wordt een standaard prijslijst bekend gemaakt door de Nederlandse Zorgautoriteit en zijn voor iedereen gelijk in elke praktijk.

Voor toelichting op de behandelcodes/tarieven verwijs ik u naar www.allesoverhetgebit.nl en voor overige vragen kunt u altijd contact opnemen.

Niet of niet tijdig annuleren brengt kosten met zich mee!

Indien de afspraak niet of niet tijdig wordt geannuleerd (binnen 24 uur), kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht naar alle redelijkheid van 0-100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patiënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht.